Logo

Makina Kimya Endüstrisi (MKE)

Mmke (3)akina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Onarım işi sözleşmesi 18/11/2013 tarihinde imzalanmıştır.