Logo

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş güvenliği ve çalışanlarının sağlığı, Genka İnşaat’ın vazgeçilmez önceliğidir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedefi olarak benimseyen Genka, bu doğrultuda;
• Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü önlemi alır, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetimini ve İSG Performansını sürekli geliştirir.
• İSG ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar.
• Çalışan tüm personelin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapar, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.
• İSG konularında yapılanların ilgili taraflara uygun ve ilgili taraflarca ulaşılabilir olmasını sağlar.
• İSG politikasının çalışanlarına uygun olması ve uygun olarak kalmasını temin etmek üzere politikasını sürekli olarak gözden geçirir.
• Faaliyetleri sırasında tüm çalışanlarını ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer kişileri, iş ile ilgili yaralanma ve hastalıklardan korur.
• Çalışanlarıyla ilgili olarak kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar.