Logo

Ankara Üni. Rek. Cebeci Tıp Mer. Yemekhane ve Kantin Binası

  • İŞ VEREN:ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
  • PROJE ADI : CEBECİ TIP MERKEZİ YEMEKHANE VE KANTİN BİNASI
  • SÖZLEŞME TARİHİ: 01/07/2010
  • BİTİŞ TARİHİ : 06/10/2011
  • PROJE YERİ : ANKARA
  • İŞİN NİTELİĞİ : .